ze schůzky trenérů a vedoucích

!!!!! placení příspěvků, velký propad v dosud nezaplacených příspěvcích za hráče, připomenuty podmínky placení příspěvků , pokud za hráče nebyla uhrazena rozpočítaná částka (při platbě ve splátkách) je nutné uhradit celý příspěvek najednou do 30.9. 2015,
Nebude-li celý příspěvek uhrazen v určeném termínu tj. do 30.11.2015, nenastoupí hráč v následujících utkáních až do rozhodnutí vedení klubu HC Tábor z.s.

– každé mužstvo bude přispívat měsíčně částkou 500,-Kč na trenéra brankářů (září až březen), opatření je zvoleno z toho důvodu, aby se podařilo zabezpečit výchovu brankářů profesionálním trenérem na plný úvazek (2/3 nákladů na prof. tren. brankářů ponese klub), ponecháno na vůli každého mužstva zda bude přispívat v pravidelných měsíčních částkách nebo na začátku sezóny bude schopno částku 3500,-Kč poskytnout celou či případně částku pokryje sponzorským darem

– druhý týden v září proběhne focení a to i zároveň na webové soupisky (jednotná grafika)

– kartičky pro hráče budou rozdělovány v příštím týdnu

– kontrola registrací spolu se soupiskou – zabezpečí ved. mužstva

Share

Comments are closed.