Ze schůzky trenérů a vedoucích mužstev dne 9.2. 2016

  • připomenuto placení příspěvků (máme vše uhrazeno, týká se převážně starších kategorií)
  • ledy budou do 31.3. 2016 (týden na vyklizení šaten, opravy výstroje budou provedeny hromadně zajistí ved. mužstva )
  • zaplaceno BOSU a trenér brankářů za leden
  • broušení provádí Jakub Drda (1×14 dní, nebo individuálně po dohodě s ním – za leden zaplaceno za hráče 440,-Kč)
  • ples HC Tábor dne 12.3. 2016 v hotelu Palcát , lístek 250,-Kč (u p. Kadiláka)
Share

Comments are closed.