Z trenérské schůzky 13.5. 2014

– tréninky brankářů (4. -8. tř.) budou probíhat každé Út od 16.30 – 17.30 h

– fasování výstroje by mělo proběhnout v červnu ( termín bude upřesněn). Poplatek na další sezónu je 500,-Kč (uhradit do září ) Při výpůjčce dvou kusů výstroje poplatek jen 250,-Kč (netýká se při kombinaci – rukavic a nebo kalhot)

– hráči David Šťastný, Adam Eremiáš, Karel Křepelka a Martin Kundrát předají ved. mužstva do 23.5. 2014 1x foto (formát pas) na nový registrační průkaz !!

– Členské a oddílové příspěvky HC Tábor o.s. na sezónu 2014/2015

– Oddílový příspěvek 7000,-Kč + členský příspěvek 200,-Kč
– Hráč hradí vždy příspěvky za tu kategorii ve které nastupuje k soutěžním utkáním.
– Druhé dítě 70 %
– Třetí dítě 50 %
– Od členských příspěvků je osvobozeno 1 dítě vedoucího mužstva
– Může být hrazeno ve čtyřech splátkách po 1800,-Kč a to vždy následovně červen 2014, srpen 2014, září 2014 a listopad 2014.
Pokud nebude celý příspěvek uhrazen v určeném termínu tj. do 30.11.2014, nenastoupí hráč v následujících utkáních až do rozhodnutí vedení klubu HC Tábor o.s. .

 

Příspěvky je možné zaplatit:

– na účet HC Tábor o.s. č. ú. 812504343/0300 CSOB Tábor – ve zprávě pro příjemce uveďte příjmení hráče a rok narození !!!
– v hotovosti v kanceláři HC Tábor o.s. po předchozí domluvě na tel: 774 252 522

Do 30.9.2014 je možné zaplatit celý příspěvek najednou.

Jiný způsob placení je nepřípustný!

Oddílový příspěvek zahrnuje :
autobusovou dopravu na 50 km
mzdy trenérů jednotlivých družstev a trenéra brankářů
rozhodčí mistrovských utkání
broušení bruslí
zdravotnická služba
pronájmy tělocvičen, bazénu a dalších sportovních zařízení

pozn. do týmové pokladny bude vybíráno měsíčně 200,- Kč (vybírá paní Helena Šťastná) – včasná platba je povinností každého hráče

-řešeno parkování v prostoru u ZS
Z důvodu probíhající letní přípravy (schody v zadní části ZS, prostor před schody a prostor před umělou plochou) může dojít i k poškození zaparkovaných aut . Zaparkovaná vozidla navíc často brání průběhu tréninků. Vedení HC požádalo o předání těchto informací rodičům. Zároveň vedení HC žádá rodiče o spolupráci , aby neparkovali v těchto místech a k parkování využívali parkovací místa před (bývalou) závorou a u tenisových kurtů.
-nutná prohlídka hráčů u MUDr. Budila (Funkční diagnostika a sportovní medicina), ordinace Světlogorská ul. 2764/2 ,Tábor, tel.: 381 263 851

26.5.  14.15 – Ent

6.6.:   8.00 – Šťastný, 11.00 -Prchlík

12.6.: 10.00-Rubák , 10.30-

13.6.: 8.00- Kofroň, 11.00- Machálek, 12.00-Adamec

16.6.: 8.00-Sviták , 11.00-Mrkvička , 12.00-Šatný

17.6.  11.00- , 12.00-Brouček ,

18.6.: 8.00-Křepelka , 11.00- , 12.00-Půlpytel

19.6.: 8.00-Krch , 10.00-

Napište termín prohlídky ( cena 350 Kč pro zavedeného hráče , nový hráč cca 400,-Kč ) do knihy návštěv. Kdo nebude moci v uvedené termíny, domluví se individuálně s Mudr. Budilem tel. 381 263 851. Bez  platné prohlídky nebude možné hrát soutěž.

pk

Share

Comments are closed.