Reportáž z „off-ice“ – Marek Eremiáš

 
 O víkendu 8.-9.5. jsme se s Adamem zúčastnili hokejové letní přípravy „off-ice“ v Lipolci u Dačic, pořádané  Hockey talent academy ( HTA ).  Majitel HTA ing. J. Pytlík je současně šéftrenérem mládeže HC Vajgar J. Hradec. Pro pokračování otevři   Výuka probíhá ve dvou dnech na ploše velikosti tenisového kurtu s umělým povrchem vhodným k vedení míčku či inlineového puku. Každý den jsou  čtyři hodinové tréninkové jednotky:   dva hodinové tréninky po sobě dopoledne a strejně dva hodinové tréninky  po 2 hodinové pauze odpoledne. Hráči jsou rozděleni do dvou kurzů podle věku. Adam byl zařazen do kurzu č. 1 s ročníkovým rozmezím 2003 -2000. V kurzu č.2 byli hráči starší. V každém kurzu bylo cca 24 hráčů rozdělených po 5 skupin cca po 4-5 hráčích. Adam byl ve skupině o 4 hráčích. Tréninková plocha je rozdělena na 5 stanovišť  s jiných zaměřením. Na každém stanovišti je trenér a hráči za hodinu vystřídají postupně všechna stanoviště.  To  znamená, že cca 24 hráčů trénuje 5 (!) trenérů a na všechno dohlíží šeftrenér (!). Všechna cvičení jsou perfektně připravena a trenéři jsou se svými stanovišti detailně obeznámeni. Při všech prováděných cvicích je kladen důraz na individuální přístup ke každému hráči a  na správné technické provedení, nikoliv na rychlost a počet opakování. Každé chybné provedení je ihned trenérem napravováno a hráč je následně kontrolován, zda cvik provádí dobře.  Jednotlivé cvičení jsou přizpůsobena věku hráčů. Starší kurz č.2 měl některá cvičení složitější.

 Sobota 8.5. – 9 hod.  První hodina byla věnována atletické průpravě :  správné držení těla při běhu, správná práce rukou a nohou, 100_8830skipping, zakopávání, předkopávání, poskoky, rozvazovací a koordinační cvičení, starty, postupné zrychlení,  poskoky v kombinaci s prací rukou apod100_8832.. Zvláště mě zaujalo cvičení na nácvik přešlapování. Jedná se o chůzi do strany v hokejovém postoji – pokrčená kolena, ruce sepnuté, lokty ve výši ramen, špičky nohou směřují dopředu. Jedna noha jde přes druhou – nejprve s vnitřním vytočením kolena, pak špičky nohy a násleně položení nohy na podložku se špičkou opět dopředu. Zde je kladen důraz na pokrčená kolena a správnou rotaci  překračující nohy – koleno, špička a položení do základní polohy. Vyvrcholením tohoto cviku je běh tímto způspobem.  Musím říci, že tento cvik dělal potíže většině kluků, i starším. Kdo zvládne tento cvik bude umět dobře přešlapovat. Druhá hodina byla zaměřena na různé druhy vedení míčku a puku – slalomy, otočky, přihrávky, střelba. Opět byl kladen důraz na správné postavení při přihrávce, při přijímání přihrávky na povolení rukou, na střelbu ze spávné nohy s přenesením váhy. Třetí a čtvrtou hodinu kluci zkoušeli nacvičené prvky v praxi. Byli přítomní brankáři ve výzbroji (z Tábora Dominik Pavlát).  Jednotlivá cvičení obsahovala  – slalomy golfovým míčkem mezi puky, přihrávky a střely inline puky, flypucky  a hokejbalovými míčky, nácvik kličky na překážku, otočky kolem překážky apod.. Konec byl v l6  hodin. V každé hodině bylo 1-2 stanoviště s cviky na koordinaci a postřeh – velké míče, švihladla apod.. 

Neděle 9.5. 9 hod. První hodina – zopakování aletické průpravy s novými prvky. Druhá hodina  byla zaměřena na práci hole s golfovým míčkem. Zde byl kladen důraz na správný hokejový postoj s pokrčenými koleny, špičky nohou dopředu, správné držení hole. Při driblinku hůl rotuje horní ruka, v dolní ruce hůl klouže. Driblink probíhá přes patu hole. Kluci cvičili různé druhy driblinku – krátký, dlouhý, s povolením spodní ruky apod. Dále zkoušeli prohazování míčku mezi nohy, stahovačku, nabrání a podržení míčku na lopatě hole, otočky na forehand a backhand obouruč i jednoruč a další finty. Třetí hodina byla opět na aplikaci nacvičených technik – kličky, obraty, otočky zpestřené střelbou na brankáře a soutežemi ve dvojicích. Jako koordinační cvičení byly zařazeny cviky s tyčemi. Čtvrtá hodina byla ve znamení kompenzačních cvičení. Konec  byl v 16 hodin.   Během víkendu se Adam zůčastnil 8-i výukových perfektně připravených hodin.

   Dle mých zkušeností se v podobném duchu ponesou i červencové 3-denní HTA kempy na ledě v Pelhřimově. Opět trenér na jednu skupinu + šéftrenér jako supervizor. Podobně probíhají i tréninky v J. Hradci pod vedením ing. J. Pytlíka a jeho až 6-ti (!) asistenty. Tento model by mohl sloužit jako zamyšlení k tvorbě tréninkových jednotek i našich kluků.  Blíže na www.hockeytalentacademy.cz   

  100_8841

   100_8840                                

                         100_8849

      100_8843

      100_8845

     100_8838

      2                  

      untitled

      1

     3

 

 

 

 

  

Share

Comments are closed.