Info ze schůzky trenérů a vedoucích :

– v neděli 29.3.2015 ukončena sezóna 2014/2015- končíme po pátečním tréninku ,pokud budeme chtít led před turnajem musíme si ho sami zaplatit (1 hod cca 1400,-Kč)
– klubové příspěvky neuhradil hráč David Rubák (3600,-Kč)
– šatnu vyklidit do poloviny dubna (po turnaji)
– do poloviny dubna přinést výstroj k opravě , rukavice budou označené číslem hráče (vybere ved. mužstva ) –         Pozdější opravy pouze na vlastní náklady – neopravené věci nebudou vyměněny za větší !!!!!
-výměna výstroje bude v červnu a proběhne pouze po předání půjčovného
– všechny dresy vrátit, ponechat zavěšené v šatně – budou pro další třídy
– hráčské registrace odevzdat ke kontrole (vedoucí týmu), účast hráčů mimo klub (souhlas klubu)
– hl. trenér vyhotoví hodnocení sezóny
– letní příprava začne nejpozději 4.5. 2015 a to 5 x týdně
– budou nové termíny prohlídek u MUDr. Budila (zajistí vedoucí týmu)
– v šatně č. 111 budeme zůstávat
– trenéři našeho týmu pro sezónu 2015/2016 p. A. Györi + p. Jakub Drda

PK

Share

Comments are closed.