Info. ze schůzky trenérů a vedoucích ze dne 7.11. 2017

– připomenuto řádné placení příspěvků – stále trvá velký propad v dosud nezaplacených příspěvcích za hráče, pokud za hráče nebyla uhrazena rozpočítaná částka (při platbě ve splátkách) je nutné uhradit celý příspěvek najednou nejdéle do konce listopadu 2017, nebude-li celý příspěvek uhrazen v určeném termínu, nenastoupí hráč v následujících utkáních a nebude mu umožněn ani trénink od 1.12.2017 až do rozhodnutí vedení klubu HC Tábor z.s.

U MDO se to týká hráčů – Berka (2400,-), Hanzal (3.600,-), Duda (7200,-), Kovářík (7200,-), Křepelka (7200,-), Máca (7200,-) – ( pozn. jedná se o výpis k datu 7.11. 2017 )

Příspěvky je možné zaplatit :

– na účet HC Tábor o.s. č. účtu 812504343/0300 ČSOB Tábor – ve zprávě pro příjemce uveďte příjmení hráče a rok narození !!!
– v hotovosti možno uhradit v kanceláři HC Tábor z.s.. po předchozí domluvě na tel : 774 252 522- v případě jiné možnosti rozložení platby po dohodě s vedením HC Tábor z.s.

– zaplacen trenér brankářů za říjen a listopad 2017 (1000,-Kč)

– opětovně řešeno parkování v prostoru u ZS. TZMT byla přidána značka zákazu vjezdu (u vchodu do ZS). Za tuto značku smějí pouze vozidla s povolením TZMT a autobusy přivážející soupeře k utkáním. TZMT bude řešit špatné parkování přivoláním MěPo i PČR ( i odtahem)

Informace k týmu MDO
dosud nebyla zaplacena druhá částka oddílového příspěvku (příspěvek na obědy, večere, případné turnaje a na další výdaje v souvislosti s MDO) těmito hráči : Berka (1500,-). Hradí se u ved. mužstva.

Share

Comments are closed.