Info ze schůzky trenérů a vedoucích ze dne 16.8. 2017

– připomenuto řádné placení příspěvků (druhé splátky do konce srpna) !!!!! velký propad v dosud nezaplacených příspěvcích za hráče, připomenuty podmínky placení příspěvků , pokud za hráče nebyla uhrazena rozpočítaná částka (při platbě ve splátkách) je nutné uhradit celý příspěvek najednou nejdéle do 30.10. 2017,nebude-li celý příspěvek uhrazen v určeném termínu, nenastoupí hráč v následujících utkáních od 1.11.2017 až do rozhodnutí vedení klubu HC Tábor z.s.
– rozpis soutěže již na HOSYS
– sportovní prohlídky hráčů proběhnou v měsíci září a říjnu 2017 (rozpis bude teprve dojednán)
– zaplacení za zapůjčení výstroje – zařídí ved. mužstva dle aktuálních seznamů
– řešeno parkování v prostoru u ZS. TZMT byla přidána značka zákazu vjezdu (u vchodu do ZS). Za tuto značku smějí pouze vozidla s povolením TZMT a autobusy přivážející soupeře k utkáním. Vedení HC požádalo o předání těchto informací rodičům. Zároveň vedení HC žádá rodiče o spolupráci, aby neparkovali v těchto místech a k parkování využívali parkovací místa před zákazovou značkou a u tenisových kurtů. Do budoucna bude špatné parkování řešeno ze strany provozovatele ZS odtahem nebo blokovou pokutou, protože parkující vozidla často brání průjezdu nebo i vhodnému přistavení vozidel integrovaného záchranného systému.
– za MD zaplacen trenér brankářů (srpen 2017) – 500,-Kč
– řešeno zajištění správné vyplnění dokladů rozhodčími – zodpovídá ved. mužstva
– ze strany vedení HC nabídka pro mládežnická mužstva, že všechna domácí soutěžní utkání budou vyhlašováni nejlepší hráči hrajících týmů, kteří budou odměněni malým upomínkovým darem

Share

Comments are closed.