Info ze schůzky trenérů a vedoucích dne 23.8.2018

– připomenuto řádné placení příspěvků (druhé splátky do konce srpna) !!!!! velký propad v dosud nezaplacených příspěvcích za hráče, připomenuty podmínky placení příspěvků , pokud za hráče nebyla uhrazena rozpočítaná částka (při platbě ve splátkách) je nutné uhradit celý příspěvek najednou nejdéle do 30.9. 2018. Pokud nebude příspěvek uhrazen v určeném termínu nejdéle do 31.10.2018 , nenastoupí hráč v následujících utkáních až do rozhodnutí vedení klubu HC Tábor z.s.. Vedoucí mužstva obdrží jmenovitý seznam hráčů, kteří dosud neuhradili rozpočítané částky.

výše a způsob placení Členského a oddílového příspěvku HC Tábor pro sezónu 2018/19
(platí i pro hostující hráče)

Dorost 200,- Kč + 7 000,- Kč

Příspěvky /členský + oddílový HC Tábor/mohou být uhrazeny ve  třech splátkách (červen, srpen,říjen) a nebo najednou do 30.9. 2018.

Příspěvky je možné zaplatit :
– na účet HC Tábor o.s. č. účtu 812504343/0300 ČSOB Tábor – ve zprávě pro příjemce uveďte příjmení hráče a rok narození !!!

v hotovosti možno uhradit v kanceláři HC Tábor z.s.. po předchozí domluvě na tel : 774 252 522
v případě jiné možnosti rozložení platby po dohodě s vedením HC Tábor z.s.

Jiný způsob platby není možný.

– rozpis soutěže již na HOSYS
– zaplacení za zapůjčení výstroje – zařídí ved. mužstva dle aktuálních seznamů
– řešeno zajištění správné vyplnění dokladů rozhodčími – zodpovídá ved. mužstva

– k dispozici u vedoucího mužstva poukaz na slevu 25% na výrobky fy Bauer do zn. prodejny v Českých Budějovicích

Na sezónu 2018/2019 se bude vybírat celkem 4500,-Kč- pro potřeby týmu – ve třech splátkách 1500,- Kč (1. do konce května 2018 a druhá do konce srpna 2018 a třetí do konce září 2018) , první splátku hradí všichni  – vše zajistí ved. mužstva. Další dvě platby vyplynou ze situace a rozdělení Dorostu na družstva A a B.  Byl zřízen bankovní účet č. 1706229012/3030, peníze je proto možné poslat i na účet, do zprávy pro příjemce je nutné z důvodu identifikace platby napsat jméno hráče.

Share

Comments are closed.