info ze schůzky trenérů a vedoucích dne 15.5.2018

– připomenuty povinné zdravotní prohlídky hráčů

– výměna výstroje ke konci června        (bude oznámeno) – manipulační poplatek 500,-Kč se bude hradit při výměně ved. mužstva

-zajistit podepsání souhlasu se zpracováním osobních údajů hráčů a členů HC Tábor   (GDPR – zajistí vedoucí mužstva)

– byla oznámena výše a způsob placení Členského a oddílového příspěvku HC Tábor pro sezónu 2018/19 (platí i pro hostující hráče)

Mladší dorost 200,- Kč + 7 000,- Kč

Příspěvky /členský + oddílový/ budou hrazeny ve třech splátkách .

 

Třída Příspěvek Červen 2018 Srpen 2018 Říjen 2018
Přípravka „D“ 2700,- 900 900 900
Přípravka „C“ 2700,- 900 900 900
Přípravka „B“ 3700,- 1300 1200 1200
Přípravka „A“ 3700,- 1300 1200 1200
Ml. žáci „B“ 7200,- 2400 2400 2400
Ml. žáci „A“ 7200,- 2400 2400 2400
St. žáci „B“ 7200,- 2400 2400 2400
St. žáci „A“ 7200,- 2400 2400 2400
Ml. dorost 7200,- 2400 2400 2400
St. dorost 7200,- 2400 2400 2400
Druhé dítě 70%
Třetí dítě 50%

 

 

Hráč hradí vždy příspěvky za tu kategorii ve které nastupuje k soutěžním utkáním.

 

Do 30.9. 2018 je možné zaplatit celý oddílový příspěvek najednou !!!!

Pokud nebude příspěvek uhrazen v určeném termínu tj. 31.10.2018 , nenastoupí hráč v následujících utkáních až do rozhodnutí vedení klubu HC Tábor z.s.

 

Příspěvky je možné zaplatit :
– na účet HC Tábor o.s. č. účtu 812504343/0300 ČSOB Tábor – ve zprávě pro příjemce uveďte příjmení hráče a rok narození !!!

v hotovosti možno uhradit v kanceláři HC Tábor z.s.. po předchozí domluvě na tel : 774 252 522
v případě jiné možnosti rozložení platby po dohodě s vedením HC Tábor z.s.

Jiný způsob platby je nepřípustný .

 

Od členských příspěvků je osvobozen :
1 dítě vedoucího mužstva
Oddílový příspěvek zahrnuje např :

autobusová doprava nad 50 km

mzdy trenérů jednotlivých mužstev, trenéra brankářů

rozhodčí v mistrovských utkáních

zdravotní služba

pronájmy tělocvičen, bazénu a dalších sportovních zařízení

broušení bruslí / dle inter. pokynu/

Share

Comments are closed.