info. ze schůzky trenérů a ved. mužstev

– výměna výstroje by měla proběhnout 17.6. 2015 v 15.30 -15.45 h. Poplatek na další sezónu je stejný 500,-Kč (uhradit do září)

– Členské a oddílové příspěvky HC Tábor o.s. na sezónu 2015/2016

– Oddílový příspěvek 6500,-Kč + členský příspěvek 200,-Kč
– Hráč hradí vždy příspěvky za tu kategorii ve které nastupuje k soutěžním utkáním.
– Druhé dítě jen 70 % příspěvku
– Třetí dítě platí jen 50 % příspěvku
– Od členských příspěvků je osvobozeno 1 dítě vedoucího mužstva
– Může být hrazeno ve čtyřech splátkách po 1675,-Kč a to vždy následovně červen 2015 , srpen 2015, září 2015 a listopad 2015.
– Pokud nebude celý příspěvek uhrazen v určeném termínu tj. do 30.11.2015, nenastoupí hráč v následujících utkáních až do rozhodnutí vedení klubu HC Tábor z.s.

Příspěvky je možné zaplatit:

– na účet HC Tábor o.s. č. ú. 812504343/0300 CSOB Tábor – ve zprávě pro příjemce uveďte příjmení hráče a rok narození !!!
– v hotovosti v kanceláři HC Tábor o.s. po předchozí domluvě na tel: 774 252 522

Do 30.9.2015 je možné zaplatit celý příspěvek najednou.

Jiný způsob placení je nepřípustný!

Oddílový příspěvek zahrnuje :
autobusovou dopravu na 50 km
mzdy trenérů jednotlivých družstev a trenéra brankářů
rozhodčí mistrovských utkání
zdravotnická služba
pronájmy tělocvičen, bazénu a dalších sportovních zařízení

-pozn. do týmové pokladny bude vybíráno měsíčně 200,- Kč

-broušení bruslí bude na každé třídě (příspěvky klubu byly proto sníženy o 500,-Kč)
Broušení 1 pár bruslí – 40,-Kč / p. Šedivý, p. Volf – na způsobu broušení , a brusiči se budeme muset dohodnout (případné návrhy, prosím napište do knihy návštěv)
-ihned po skončení letní přípravy každý vyklidí své věci ze šatny

Share

Comments are closed.