Info. ze schůzky rodičů s trenéry dne 3.5. 2017

Trenéři p. Skalický a p. Bačo představili přípravu MD na nadcházející sezónu 2017/2018

Tréninky:

Po  16.30 –  18.00 h  kondiční trénink

Út   15.30 –  17.15 h (BOSU a kompenzace)

St   15.00  –  16.30 h  tělocvična – párové cvičení

Čt   15.30 – 17.15 h  posilovna a výbušná síla

   14.00 –  15.30 h

Začátky tréninků jsou platné vždy, konce tréninků jsou spíše informativní, vždy bude záležet na situaci. Omluva z tréninku vždy oběma trenérům. p. Skalický mob. – 608 171 729, p. Bačo – 608 665 124

  • v letní přípravě kladen důraz na pondělní tréninky a absolvování celé přípravy (tréninky na sebe navazují a letní příprava by měla být proto absolvována hráčem celá) Letní dovolené plánovat proto až po absolvování letní přípravy v červenci nebo na konci června. Ledy v srpnu budou upřesněny, předpoklad zahájení začátkem srpna. Soustředění v srpnu zatím plánováno od 7.8. 2017
  • bude nutné zakoupit pomůcky pro přípravu – expandery pro každého (cca 150,-Kč) a gym. míče do dvojic (350 – 550,- Kč/ks) – zajistí trenér p. Bačo společně s ved. mužstva. Dohodnuto, že rodiče uvedené pomůcky uhradí – částka bude rozpočítána na každého. Další pomůcky pro přípravu- švihadlo obyčejné (jutové)si zajistí  každý hráč , hokejka, boty do tělocvičny.
  • důraz kladen i na kompenzaci (pro hráče potřebné a nutné cvičení doma) , z toho důvodu zajištěny kompenzační a balanční cvičení BOSU ve FIT OK na zimním stadionu 1x 14 dní vždy v ÚT
  • pro hráče platí zákaz používání mobil. telefonů před tréninkem, v době tréninku a po tréninku (vyjma nutné komunikace s rodiči -např. ohledně odvozu)
  • v přípravě hráče je důležitá pestrá strava a kvalitní spánek
  • na výkyvy v prospěchu hráče je žádoucí upozornit trenéry
  • na sezónu 2017/2018 se bude vybírat celkem 3000,-Kč- pro potřeby týmu – ve dvou splátkách 1500,- Kč (1. do konce května 2015 a druhá do konce srpna 2017) , do konce května bude oznámena částka za pomůcky na letní přípravu –vše zajistí ved. mužstva
Share

Comments are closed.